L A P SH   Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë "Naim Frashëri" në Zvicër

 A L E V     Albanischer Lehrer und Elternverband "Naim Frashëri" in der Schweiz

 L E P A     Ligue des Enseignants et des Parents Albanais "Naim Frashëri" en Suisse

 L I G A     Lega degli Insegnanti e di e Genitori Albanesi "Naim Frashëri" in Svizzera


.................................................................................................................................................................................................................................

LAPSH - Zvicër © Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - info@lapsh.ch - Web Design L. Hasi


Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në Diasporë Plani mësimor kornizë


KËTU MUND TË SHKARKOHEN TË GJITHA LIBRAT PËR TRI NIVELET

 1. Letërsi  shqiptare NIVELI II

 2. Puna dhe koha e lirë NIVELI II

5. Një botë për të gjithë NIVELI II

 3. Unë dhe të tjerët NIVELI II

4. Gjuha shqipe NIVELI II

 6. Shqiptarët NIVELI II

Tekstet për nivelin e dytë:

 1. Gjuha shqipe NIVELI III

 2. Puna dhe koha e lire NIVELI III

5. Shqiptarët NIVELI III

 3. Një botë për të gjithë NIVELI III

4. Letërsia shqiptare NIVELI III

 6. Unë dhe të tjerët NIVELI III

Tekstet për nivelin e tretë:

 1. Kultura shqiptare NIVELI I

 2. Letërsi shqiptare NIVELI I

 5. Një botë për të gjithë NIVELI I

 3. Libër i gjuhës NIVELI I

 4. Unë dhe të tjerët NIVELI I

7. Puna dhe koha e lirë NIVELI I

 6. Paraabetare NIVELI I

Tekstet për nivelin e parë: Tekste dhe ushtrimore të ndryshme:

3. N2- lexoj dhe kuptoj


 1. Alfabeti


 2. N1- lexoj dhe kuptoj


5. N4- lexoj dhe kuptoj


 4. N3- lexoj dhe kuptoj


6. N5- lexoj dhe kuptoj


 7. Fleta pune - Ushtrime