L A P SH   Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë "Naim Frashëri" në Zvicër

 A L E V     Albanischer Lehrer und Elternverband "Naim Frashëri" in der Schweiz

 L E P A     Ligue des Enseignants et des Parents Albanais "Naim Frashëri" en Suisse

 L I G A     Lega degli Insegnanti e di e Genitori Albanesi "Naim Frashëri" in Svizzera


.................................................................................................................................................................................................................................

LAPSH - Zvicër © Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - info@lapsh.ch - Web Design L. Hasi


Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në Diasporë Plani mësimor kornizë


LIBRA DIDAKTIKË PËR MËSIMIN PLOTËSUES – NDIHMESË E RËNDËSISHME NË FUSHËN ARSIMORE


Nexhmije MehmetajProjekti “Materiale didaktike për mësimin në gjuhën e prejardhjes”, përkatësisht për mësimin plotësues, i udhëhequr nga Prof. Dr. Dr. Basil Schader, didakt i gjuhës në SHLP në Cyrih, ekspert për didaktikën ndërkulturore, autor tekstesh mësimore, albanolog zviceran, është në fazën përfundimtare.

Në kuadër të këtij projekti sapo është përfunduar versioni gjermanisht i doracakut me bazat, sfondet teorike dhe shembuj praktike. Për pjesën teorike autorët janë shkencëtarë, emra të shquar të Evropës si: Ingrid Gogolin, Hans H. Reich, Andreas Helmke. Ndërsa për pjesën praktike morën pjesë një numër i konsiderueshëm mësues të mësimit plotësues. U përfundua edhe vëllimi me nxitje didaktike për përkrahjen e të shkruarit në gjuhën amtare; autorë janë Basil Schader dhe Nexhat Maloku. Ky vëllim veç është përkthyer shqip.

Nisur nga rëndësia që merr organizimi i mësimit në gjuhën e prejardhjes, autorët kanë planifikuar edhe bashkëpunimin me institucionet, Ministritë e vendeve që organizojnë mësimin në Gjuhën, Kulturën e Atdheut (KGJA).

Shkolla e mësimit plotësues në gjuhën amtare apo të prejardhjes është një disiplinë e re pedagogjike, e lindur dhe e krijuar së bashku me emrin e njerëzve në mërgim, kur së bashku me të mëdhenjtë morën rrugën e vështirë të mërgimit edhe më të vegjlit fëmijët. Organizimi i mësimit plotësues rëndësishëm për stadin e tanishëm të shoqërisë në përgjithësi, e krijuar për nevojat e qindra e mijëra fëmijëve të ardhur apo që lindin në Zvicër, konsolidimi është para se gjithash në dobi të edukimit të brezit të ri.

Për të ndihmuar mësuesit e këtyre shkollave që punojnë e të tjerëve, që do të fillojnë ketë veprimtari, u vijnë në ndihmë së pari doracaku i përmendur dhe, së dyti, librat/fletoret me nxitje didaktike për fusha të veçanta të mësimit.

Projekti, i cili do të mbaron në fund të vitit 2015, do të përfshijë gjithsej 6 pjesët vijuese:

Të gjitha tekste përkthehen në gjermanisht, anglisht, shqip, bashnjakisht/kroatisht/serbisht, portugalisht dhe turqisht.

Fletorja „Nxitje didaktike për të shkruarit në gjuhën e parë”, që doli në shqip këto ditë është konceptuar dhe realizuar në formë të mirëfilltë profesionale pedagogjike, didaktike, psikologjike, arsimore, organizative etj. .

Natyrisht është një vepër e frytshme për mësuesit, një mjet konkretizimi për ta pasuruar fondin hulumtues, për t’u thelluar më tej në vlerat pedagogjike, në zbatim të detyrimeve përpara nxënësve që duan të flasin e të shkruajnë në gjuhën e nënës, në një shkallë më të gjerë për prindërit e të gjithë atyre që interesohen për edukimin amtar.

Fletorja me udhëzime për përkrahjen e të shkruarit në gjuhën amtare do të jetë një ndihmë e çmueshme, një qiri i ndezur në dorë të mësuesit për të ndriçuar arsimin e vobektë të gjuhës amtare. Materiali didaktik i përkthyer në shqip do të publikohet së bashku me pjesët e tjera edhe në faqen e internetit, MASHT e Kosovës.


Delemont, 14.12.2014

Nexhmije Mehmetaj


LIBERA DIDAKTIKË