L A P SH   Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë "Naim Frashëri" në Zvicër

 A L E V     Albanischer Lehrer und Elternverband "Naim Frashëri" in der Schweiz

 L E P A     Ligue des Enseignants et des Parents Albanais "Naim Frashëri" en Suisse

 L I G A     Lega degli Insegnanti e di e Genitori Albanesi "Naim Frashëri" in Svizzera


.................................................................................................................................................................................................................................

LAPSH - Zvicër © Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - info@lapsh.ch - Web Design L. Hasi


Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në Diasporë Plani mësimor kornizë


Intervista

me Profesor

Dr. Dr. Basil Schader


ORGANIGRAMI I LAPSH "N. FRASHËRI" ZVICËR

            

Nexhat Maloku

Kryetar

nmaloku@sunrise.ch


Aulona Lila                                                   Gafur Asani

Sekretare                                                      Arkatar                          

aulonalila@gmail.com                                  gafur_asani@hotmail.comKryetarët e Këshillave Kantonalë të LAPSH „N. Frashëri » Zvicër


Kanton  Geneve                                          Kanton  Vaud

Aulona Lila                                                   Merita Azemi

aulonalila@gmail.com                                  meritaazemi@hotmail.com


Kanton Jura                                                 Kanton Bern

Naser Ramabaja                                         Saime Isufi

naser_ramabaja@outlook.com                   isufi_s@hotmail.com


Kanton Friburg                                           Kanton Aargau                                     

Shqipe Ҫallaki                                             Riza Demaj                                         

shqipecalaki@hotmail.com                         beratungen@bluewin.ch


Kanton Zürich                                             Kanton Neuchatel

Naser Ulaj                                                    Behlul Bajrami

nulaj@swissonline.ch                                   beni005@hotmail.ch


Kanton Basel                                              Kanton Schaffhausen

Florije Xhema                                              Sadije Nuhiu

xh-asim@bluewin.ch                                     isa.nuhiu@gmail.com


Kanton Thurgau                                         Kanton St. Gallen

Tom Berisha                                                Vaxhid Sejdiu

t.berisha@windowslive.com                        vaxhid_sejdiu@hotmail.com


Kanton Glarus                                            

Gafur Asani                                                 

gafur_asani@hotmail.com                          

KONTAKTI

 LAPSH Zvicër

 ALEV Scweiz

 LEPA Suisse  

 LIGA Svizzera

 

 

Tel:+41 76 569 20 80

info@lapsh.ch